ما در صورت نیاز به ذخیره اقلام برای  چند روز و یا چند ماه محیطی ایمن و مطمئن را ایجاد کرده و همچنین تسهیلاتی مثل بسته بندی، ترخیص و بازرسی را برای شما مشتریان فراهم می آوریم.